Alexander Girard

Drevené bábiky - wooden dolls

Dizajnér:
Značka:

Jednou z kľúčových osobností amerického povojnového dizajnu bol aj Alexander Girard. Vo svojej práci sa zameriaval na textilný dizajn a jeho východiskovou inšpiráciou bolo zaujatie pre ľudové umenie južnej Ameriky, Ázie a východnej Európy. Drevené bábiky vytvoril a sám aj vyrobil Girard pre svoj domov v Santa Fe v roku 1963.

Drevené bábiky - wooden dolls
Vitra