Sara Pernecká: Bodyservis

Sara Pernecká: Bodyservis
Vernisáž: 17. 7. 2012 o 19:00 hod.
Výstava potrvá do 10. 8. 2012, prístupná je denne od 9:00 do 17:00 hod.
Úvodné slovo na vernisáži prednesie Michal Hvorecký.

BODYSERVIS je výstavný projekt vytvorený pre priestor Max Klinger a odkazuje na pôvodnú funkciu priestorov, ktoré slúžili ako pneuservis. Autorka pracuje s problematikou tela a telesného. Jej inšpiráciou je rovnako svet mikroorganizmov ako makrosvet. Vytvára absurdné tvory a bytosti a v kompozíciach ich umiestňuje do vzájomných vzťahov, kde si hľadajú miesto, cestu, význam. Výstava bude pozostávať z 12 kresieb, závesného obrazu a priestorových objektov. Sara Pernecká (1970) študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, odd. textilné výtvarníctvo u Karola Pichlera a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera. Žije a pracuje v Bratislave.

Fotografia: Sara Pernecká

12. 7. 2012