Martin Bu: Recycling Lab

Martin BU: Recycling Lab
Vernisáž výstavy v piatok 21. 9. 2012 o 18:30 hod.
Výstava je pistupná denne 9:00 - 18:00 hod.

Martin Bu patrí k popredným stredoeurópskym dizajnérom, ktorí situujú svoju tvorbu na hranicu medzi dizajn a výtvarné umenie. V súčasnosti končí svoje doktorandské štúdium v ateliéri Art dizajnu na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení; predtým na rovnakej inštitúcii absolvoval študijný program keramika a pokračoval v ňom na výtvarných školách v Izraeli.
Svoje práce prezentoval na mnohých významných domácich, no predovšetkým medzinárodných podujatiach. Na výstave nazvanej „Recycling Lab“, ktorá bude otvorená 21. septembra 2012 o 18:30 hod., Martin Bu predstavuje svoje najnovšie porcelánové a keramické objekty, čo vznikli ako súčasť jeho projektu dizertačnej práce.
Pre svoju prezentáciu si vybral priestory Max Klinger Gallery, situovanej v showroome firmy Kabinet na Mlynských Nivách 34, ktorá sa v stále väčšej miere zameriava na prezentáciu súčasného umenia a dizajnu. Výstava vznikla v spolupráci s kurátorom Jozefom Kovalčikom. Názov výstavy „Recycling Lab“ napovedá, že prezentované práce reagujú na aktuálne otázky týkajúce sa recyklácie a citácie v dizajne. Martina Bu fascinuje životný cyklus predmetov a neustále meniace sa významy, aké im ľudia pripisujú. Stredobodom jeho záujmu sú hlavne drobné porcelánové plastiky, ktoré v nedávnej minulosti tvorili súčasť takmer každej domácnosti. S týmito malými figuratívnymi skulptúrami ďalej pracuje, skúma ich súčasnú pozíciu a transformuje do novej kompozičnej, významovej, ale aj sociálnej podoby.

O autorovi: www.martinbu.com, www.studionobus.com
8. 9. 2012